[Chat30s] Gắn Tag cho cuộc chat

  • Saturday 22/02/2020

Tag là chức năng giúp phân chia các cuộc hội thoại theo từng nhóm. Mỗi nhóm sẽ tương ứng với một thẻ Tag – truyền tải đầy đủ nội dung, vấn đề của các cuộc hội thoại đó.

Ý nghĩa của việc tạo Tag

Bạn có thể tạo nhiều thẻ Tag với các mục đích khác nhau. Sử dụng chức năng gắn Tag sẽ giúp bạn:

  • Ghi nhận cơ hội với khách hàng.
  • Nâng cao dịch vụ khách hàng
  • Phân chia cuộc hội thoại theo từng bước hỗ trợ khách hàng

Ví dụ: Bạn muốn theo dõi những vấn đề khách hàng hay gặp phải và thường xuyên phản ánh đến doanh nghiệp. Bạn tạo các Tag: “Sản phẩm bị lỗi”; “Khiếu nại”; “Giao hàng chậm”…
Bạn có thể thống kê được số lượng cuộc hội thoại được gắn những Tag này trong một khoảng thời gian và sự thay đổi của các Tag đó theo thời gian.

Tạo danh sách các Tag

Để tạo danh sách các Tag, Bạn đăng nhập vảo quản trị Chat30s -> Quản lý hệ thống -> Quản lý Tag

 

Tại đây click nút “Thêm tags” để tạo danh sách các tag

Gắn Tag cho cuộc chat

Khi danh sách các tag đã được tạo, tại mỗi cuộc chat, nhân viên sẽ có thể check chọn tag để gắn vào cuộc chat.

 

Lọc thông tin chat theo Tag

Tại phần lịch sử chat (xem hướng dẫn lịch sử chat tại đây ). Bạn có thể loc các cuộc chat theo tag để phân loại chat. Đồng thời có thể cập nhật thêm/bớt tag cho từng cuộc chat.

 

Tham khảo các dịch vụ Chat30s – Live Chat tại P.A
https://chat30s.com/
Xem thêm nhiều kiến thức về dịch vụ Chat30s – Live Chat tại đây
Truy cập vào đây để nhận được thông tin ưu đãi -khuyến mãi thường xuyên
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post