[Chat30s] Thêm và sử dụng biểu tượng (icon) chat riêng

  • Thursday 12/03/2020

Bạn muốn sử dụng biểu tượng chat (icon chat)  được thiết kế riêng cho website của mình hệ thống Chat30s sẽ hỗ trợ

Để thực hiện. Đầu tiên Bạn cần đăng nhập quản trị chat30s.

Vào Menu -> Quản lý chatbox -> Purple Chat

– Tiếp theo nhấn nút “Thêm Purple” . Tại đây bạn có thể thêm và quản lý nhiều icon

– Bạn đặt tên và chọn file ảnh từ máy tính để tải lên

– Sau khi tải thành công. Bạn có thể lập tức sử dụng biểu tượng (icon) mới này. Trong phần cài đặt giao diện & màu sắc.

xem hướng dẫn cài đặt giao diện chat tại đây