[Chat30s] Tích hợp Chat30s vào Telegram bot

  • Saturday 06/10/2018

Để tích hợp Chat30s với Telegram, bạn cần có một Telegram Bot

1. Cấu hình Telegram bot để tích hợp với Chat30s

Bước 1: Khởi tạo Bot Telegram (Nếu bạn đã có Bot Telegram rồi xin bỏ qua bước này).
Mở ứng dụng telegram -> tìm chữ “BotFather”


Bước 2 : Chat với BotFather . Nhập /newbot vào ô chat -> nhập tên cho telegram bot -> nhập username cho Bot (Lưu ý kết thúc bằng từ khóa “bot”)


Sau khi khởi tạo thành công Bạn sẽ nhận được câu thông báo kèm theo mã Token. Lưu đoạn mã token này lại để sử dụng cho việc tích hợp vào Chat30s

2. Tích hợp  Telegram bot vào Chat30s

Đăng nhập vào quản trị Chat30s -> Cấu hình Chatbox -> Kết nối đa kênh

Chọn thẻ Telegram, sau đó nhập mã token của Telegram bot vào (đã lưu ở bước trước).

Nhấn nút cập nhật. Nếu thông báo kết nối thành công thì đã kết nối thành công tới Telegram. Ngược lại bạn vui lòng kiểm tra kỹ mã token đã copy chính xác hay chưa

 

3. Kiểm tra kết nối

Sau khi đã kết nối thành công.  trên ứng dụng Telegram, bạn nhập tìm tên theo tên tài khoàn Telegram Bot mà bạn đã liên kết với Chat30s và thực hiện gửi tin nhắn chat. Kết nối thành công thì bên tài khoản nhân viên tại Chat30s của bạn sẽ nhận được 1 cuộc chat và có thể chat qua lại với nhau

 

 

 

Tham khảo các dịch vụ Chat30s – Live Chat tại P.A
https://chat30s.com/
Xem thêm nhiều kiến thức về dịch vụ Chat30s – Live Chat tại đây

Rate this post
tên miền id.vn