Chi phí Restore domain quốc tế là bao nhiêu ?

  • Saturday 28/12/2013

Hỏi: Domain quốc tế hết hạn > 30 ngày, tôi muốn mua lại thì chi phí như thế nào?

Trả lời: Nếu domain của bạn hết hạn > 30 ngày không thể gia hạn được, thì bạn có thể restore giá cao với chi phí 300$ + phí gia hạn domain 1 năm. Tuy nhiên domain của bạn phải còn trong thời gian cho phép Restore.

Dành cho Domain của các đuôi .com/.net/.org/.info