Child Nameservers là gì?

  • Thursday 05/03/2020

Child Nameservers là một nameserver được tạo ra từ tên miền riêng của bạn, và được cung cấp bởi nhà đăng ký nơi bạn quản lý tên miền. Những nameserver này sử dụng để trỏ tới IP server DNS riêng của bạn, nó làm cho thông tin WHOIS nhìn chuyên nghiệp hơn ví dụ như

ns1.tenmiencuaban.com

ns2.tenmiencuaban.com

nsbak.tenmiencuaban.com

Nếu bạn mua tên miền thông qua P.A Việt Nam, bạn có thể dễ dàng cài đặt Child Nameservers chỉ với vài bước

Đặng nhập vào trang access.pavietanm.vn với tên miền của bạn

Sau khi đăng nhập, trong mục Child Nameservers. Tại đây bạn có thể tạo các nameserver của riêng bạn như hình dưới: