Chỉnh sửa ảnh bằng Picsart trên Google Drive

  • Thursday 12/05/2022

Chỉnh sửa ảnh bằng Picsart trên Google Drive

Picsart là nền tảng web vừa được tích hợp vào Google Drive, giúp bạn có thể chỉnh sửa ảnh, thiết kế, cắt ghép trên web và lưu trực tiếp vào Google Drive cực kỳ tiện lợi.

Trong bài viết này, đội ngũ kỹ thuật PA sẽ hướng dẫn cách chỉnh sửa ảnh bằng Picsart trên Google Drive dành cho máy tính.

Bước 1. Bạn truy cập vào ứng dụng Picsart trên Google Workspace Marketplace theo link gởi kèm. Nhấn Cài đặt.

Bước 2. Bạn cấp các quyền truy cập cho ứng dụng Picsart trên Google Drive. Nhấn Tiếp tục.

Bước 3. Vậy là bạn đã cài đặt xong Picsart trên Google Drive. Nhấn Xong.

Bước 4. Truy cập vào Google Drive của bạn, chọn ảnh muốn chỉnh sửa, nhấn nút Mở bằng > Picsart.

Bước 5. Giờ thì bạn bắt đầu chỉnh sửa ảnh bằng Picsart .

Chúc các bạn thành công.

Tham khảo thêm các bài viết về kiến thức tại PA Việt Nam.

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post