Hướng dẫn chỉnh sửa database bằng công cụ myLittleAdmin

  • Saturday 03/07/2021

Mở công cụ Quản lý Database

1. Đăng nhập hosting. Tại mục Website & Domain. Click vào mục SQL Management Tool tại mục Additional Services trong danh mục bên phải

Nếu bạn không thấy thanh danh mục các chức năng bên phải thì thực hiện nhấn vào icon mũi tên như ảnh dưới

 

Click vào mục SQL Management Tool tại mục Additional Services để vào công cụ.

 

 

2. Trình duyệt của bạn sẽ mở ra 1 trang mới. Bạn cần khai báo các thông tin để truy cập vào database. Bao gồm : chọn máy chủ SQL, nhập tên database, user và mật khẩu. Bạn sử dụng các thông tin đã tạo trên host để truy cập vào

Xem thông tin cấu trúc Database

Để xem thông tin và cấu trúc của Database, Chọn User Database -> Tên Database ở cột bên trái

 

Thêm mới, xóa, sửa bảng (table) và cột (column) trong Database

1. Tạo một table mới.

Tại database click vào Tables -> click icon New ở bảng danh sách table bên phải

Nhập các thông tin cần thiết và nhấn nút Create để tạo

2. Sửa, xóa, đổi tên table 

Tại database click vào mục Tables -> Click vào tên bảng, sau đó chọn các mục cần thao tác :

Modify : sửa thông tin bảng – Rename : đổi tên bảng – Delete : xóa bảng

3. Tạo mới cột dữ liệu cho bảng

Click vào tên bảng -> chọn Column -> Click biểu tương New để tạo cột mới

4. Sửa, xóa, đổi tên cột

Click vào tên bảng -> chọn Column -> Click tên cột muốn thao tác, sau đó chọn các mục cần thao tác :

Modify : sửa thông tin cột – Rename : đổi tên cột – Delete : xóa cột

 

Thêm mới, xóa, sửa dữ liệu trong Bảng

Trước tiên cần mở bảng ra. Tại database click vào mục Tables -> Click vào tên bảng -> chọn Open Table

Ở trang tiếp theo bạn có thể thêm mới 1 dòng (row) dữ liệu hoặc chỉnh sửa, xóa 1 dòng dữ liệu bằng cách click vào các biểu tượng tương ứng

1 : Thêm 1 dòng dữ liêu mới
2 : xóa dòng dữ liêu
3 : Chỉnh sửa dữa liệu của dòng

Bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu từng field của 1 dòng bằng cách click vào nội dung của dòng đó, sau khi chỉnh sửa nhấn phím Enter để cập nhật

Lưu ý : Việc chỉnh sửa hoặc xóa 1 dòng dữ liệu chỉ có hiệu lực khi bảng có thiết lập khóa chính (primary key). Nếu bảng không có khóa chính bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL để thao tác

 

Thực thi câu lệnh T-SQL bất kỳ trên Database

Bạn cần sử dụng câu lệnh T-SQL. Vào mục Tool -> New Query.

Tại đây có thể thực thi câu lệnh SQL để cập nhật (update), xóa (drop), hay Xem (Select) dữ liệu.

 

Thêm mới, xóa, sửa View – Procedure

Tương tự như thao tác với bảng. Bạn vào từng mục tương ứng ở cột bên trái để thao tác trên View hoặc Procedure

Thêm mới View

Thêm mới Procedure

Chỉnh sửa View, Procedure.
Click vào tên view/procedure và chọn chức năng cần thao tác

Xuất dữ liệu của 1 bảng ra file XML, XLS (excel), CSV

Mở bảng để xem dữ liệu của bảng, tại đây Bạn có thể click vào danh sách các biểu tượng để xuất dữ liệu. Công cụ cho phép xuất dữ liệu ra dạng file xml, file xls hoặc file csv

Nhập (import) dữ liệu vào 1 bảng từ file CSV

Bạn vào mục Tools -> Chọn CSV Import Wizard

Chọn bảng cần nhập dữ liệu, sau đó chọn file CSV từ máy tính của bạn. Click nút Import

Tạo câu lệnh SQL Insert dữ liệu (Generate INSERT script) từ 1 bảng

Bạn vào mục Tools -> Chọn Generate INSERT script. Chọn bảng cần tạo script sau đó nhấn nút Generate

 

 

Tham khảo các dịch vụ Hosting tại P.A
https://www.pavietnam.vn/vn/hosting.html
Xem thêm nhiều kiến thức về dịch vụ Hosting tại đây
Truy cập vào đây để nhận được thông tin ưu đãi -khuyến mãi thường xuyên
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

5/5 - (1 bình chọn)