Chọn asp.net version cho website trên Plesk 12

  • Tuesday 03/03/2020

Để đổi phiên bản asp.net trên Plesk (version 12 hoặc mới hơn), thực hiện theo các bước sau:

1. Login Plesk theo đường link: https://[tenmiencuaban]:8443
VD: Bạn đăng ký hosting theo tên miền pavietnam.demo và domain pavietnam.demo đã trỏ về IP của hosting thì link truy cập sẽ là https://pavietnam.demo:8443

 

2. Chọn Asp.net Settings của website cần cấu hình

 

3. Chọn Version asp.net mà quý khách muốn cấu hình.
Thông thường sẽ là 3.5.x và 4.x
Click OK

 

4. Cấu hình thành công sẽ hiển thị như giao diện bên dưới:

Rate this post