Chọn phiên bản PHP cho hosting trên DirectAdmin như thế nào?

  • Tuesday 16/06/2020

Thao tác chọn phiên bản PHP cho website trên DirectAdmin

Hướng dẫn cách tùy chọn nhiều phiên bản php trên giao diện quản lý hosting Directadmin.

Bước 1: Truy cập DirectAdmin với tài khoản được cấp sau khi gói dịch vụ được kích hoạt.

Bước 2: Truy cập mục “Domain Setup” và nhấn chọn domain cần thay đổi phiên bản PHP

Bước 3: Sau khi click vào domain cần chỉnh sửa phiên bản PHP, DirectAdmin sẽ chuyển sang cửa sổ chi tiết về domain.

Bước 4 : Bạn chọn mục ” PHP Version Selector ”

Bước 4: Hệ thống cho phép lựa chọn các bản PHP bao gồm. Bạn chọn phiên bản mong muốn và nhấn “SAVE” để lưu lại

Chọn phiên bản và nhấn save

vậy là bạn đã hoàn tất bước thiết lập phiên bản Php cho domain website.

Để có nhiều phiên bản php bạn có thể tham khảo thêm cách build theo hướng dẫn sau :

Cài đặt đa phiên bản php cho Directadmin!

 

Rate this post