Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Chữ ký email(Email Signature) là gì?

Chữ ký email(Email Signature) là gì?

Những yếu tố cơ bản để tạo nên một chữ ký email

Vai trò của chữ ký Email là gì?

Đối với nhiều người thì việc tạo chữ ký cuối email chỉ là một hành động “cho có”. Chữ ký email có thể là “thanh gươm” hữu dụng cho những “chiến binh” biết tận dụng chúng. Đặc biệt với doanh nghiệp, chữ ký đóng vai trò quan trọng trong chiến lược marketing đánh mạnh vào thương hiệu. Cụ thể, một chữ ký email đúng nghĩa sẽ có những vai trò sau đây:

Quý khách có thể tham khảo hướng dẫn tạo chữ ký số chuyên nghiệp tại đây

Hiện tại chúng tôi có 1 số chương trình khuyến mãi  Quý khách cũng có thể tham khảo tại đây

Rate this post
Exit mobile version