Chức năng phòng hội nghị tổng đài số P.A Việt Nam

  • Tuesday 03/11/2020

Chức năng phòng hội nghị tổng đài số P.A Việt Nam


Khả năng của hệ thống điện thoại hiện đại không giới hạn trong việc thực hiện các cuộc trò chuyện giữa hai thuê bao. Với sự trợ giúp của một chế độ đặc biệt – cuộc gọi hội nghị – có thể tổ chức giao tiếp đồng thời với nhiều người.

 

1. Tạo hội nghị

Tại thời điểm này, chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn cách các hội nghị được tạo ra, và cũng mô tả ý nghĩa của các trường trong menu này.

– Số hội nghị: đầu quay số của hội nghị.

– Tên Hội nghị: tên hội nghị, tên viết tắt để xác thực.

– Mật khẩu User : mật khẩu người dùng, bạn có thể yêu cầu mật khẩu để nhập người dùng vào hội nghị, đây là tham số tùy chọn;

– Mật khẩu quản trị viên: mật khẩu quản trị viên, cũng là một tham số tùy chọn, nếu tùy chọn “lãnh đạo chờ” được sử dụng, mật khẩu này xác định quản trị viên;

 

2. Tùy chọn hội nghị

– Lời chào hội nghi: khi tham gia hội nghị, lời chào này sẽ được phát lại cho người dùng;

– Chờ admin hội nghị: chờ người tổ chức (có / không);

– Tối ưu trò chuyện: bao gồm tối ưu hóa cho người nói (hệ thống nhận ra người nghe thụ động và tắt tiếng micrô của họ, do đó giảm tải khi giải mã các kênh không sử dụng và do đó giảm tiếng ồn xung quanh tổng thể)

– Nhận diện người nói: thiết lập nhận dạng người nói;

– Chế độ im lặng: chế độ yên tĩnh (không có thông báo về người đã vào hoặc rời khỏi hội nghị được phát);

– Số người dùng: thông báo số lượng người tham gia hội nghị khi được kết nối;

– Người dùng tham gia / rời khỏi: thông báo kết nối / ngắt kết nối của người tham gia;

– Nhạc chờ: sử dụng nhạc đang chờ nếu chỉ có một người tham gia hội nghị;

– Chọn nhạc chờ: tệp âm thanh đã chọn sẽ được phát cho những người có mặt trong khi họ đang chờ bắt đầu hội nghị;

– Cho phép Menu: cấp quyền truy cập vào menu (người tham gia hoặc quản trị viên) bằng cách nhấn “*”;

– Số lượng người tham gia tối đa: số lượng người dùng tối đa có mặt tại cùng một thời điểm trong hội nghị này;

– Tắt tiếng khi vào hội nghị: kết nối im lặng với hội nghị;

Rate this post