Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Chúng ta có rất nhiều trường học các cấp trùng tên nhau, làm sao các trường trùng tên mà vẫn có thể đăng ký được tên trường mình dưới đuôi “.edu.vn”?

Bạn có thể tham khảo Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT (20/12/2012) quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên để đăng ký tên miền đảm bảo không trùng với các cơ sở giáo dục khác.

Rate this post
Exit mobile version