Chúng tôi được biết một tên miền .vn được cung cấp từ NĐK, tên miền đó là tên miền quốc gia Việt Nam, nhưng nó chứa nội dung không lành mạnh, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Chúng tôi mong muốn các bạn ngưng cung cấp tên miền này?

  • Sunday 16/10/2016

Trước tiên rất cảm ơn sự quan tâm và trách nhiệm của bạn đối với công tác quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Các vấn đề bạn phản ánh là các hành vi vi phạm trong lĩnh vực cung cấp thông tin trên mạng thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.  Khi đầy đủ chứng cứ, bạn hãy  phản ánh với Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử hoặc Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông để các cơ quan này có biện pháp xử lý phù hợp.

VNNIC sẽ tạm ngưng hoặc thu hồi các tên miền sử dung cho các Website có nội dung vi phạm theo quyết định của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Thanh tra chuyên ngành.

NĐK sẽ thực hiện theo quyết định VNNIC và có trách nhiệm thông báo đến chủ thể tên miền.

Rate this post