Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG TÊN MIỀN QUỐC TẾ

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG TÊN MIỀN QUỐC TẾ

1. CÁC VĂN BẢN THAM KHẢO VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN QUỐC TẾ

2. HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Các bên tham gia chuyển nhượng tên miền quốc tế cần hoàn tất các hồ sơ sau:

Ghi chú: 

Hình thức nhận hồ sơ: các bên chuyển nhượng gởi hồ sơ bản gốc về văn phòng nhà đăng ký theo địa chỉ:

Mọi thắc mắc khách hàng có thể liên hệ phòng dịch vụ khách hàng điện thoại 19009477 ext 3 hoặc email cus@pavietnam.vn.

3. QUI TRÌNH THỰC HIỆN

BƯỚC 1: Các bên tham gia chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng và  hoàn tất gởi về nhà đăng ký.

BƯỚC 2: Nhà đăng ký tiếp nhận kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng và thông báo kết quả cho các bên tham gia chuyển nhượng trong vòng 01- 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chuyển nhượng. 

BƯỚC 3: Nhà đăng ký thực hiện nghiệp vụ  để chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền cho bên nhận chuyển nhượng.

BƯỚC 4: Các bên tham gia chuyển nhượng thực hiện xác nhận việc chuyển nhượng theo quy định.

BƯỚC 5: Bên nhận chuyển nhượng thực hiện cập nhật lại khai báo trên trang https://www.thongbaotenmien.vn/ của Bộ Thông Tin Truyền Thông.

4. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG

5. CÁC THƯỜNG HỢP PHẢI DỪNG KẾT QUẢ CHUYỂN NHƯỢNG

6. CÁC THƯỜNG HỢP PHẢI HỦY KẾT QUẢ CHUYỂN NHƯỢNG

7. CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Câu hỏi 1: Chuyển nhượng tên miền quốc tế có làm gián đoạn hoạt động của website

Chuyển nhượng tên miền không ảnh hưởng đến hoạt động của website.

Câu hỏi 2: Số năm duy trì tên miền chuyển nhượng có được bảo lưu cho bên nhận chuyển nhượng hay không?

Số năm duy trì tên miền chuyển nhượng được bảo lưu cho bên nhận chuyển nhượng. 

Câu hỏi 3: Tên miền hết hạn có được phép chuyển nhượng?

Trường hợp tên miền hết hạn còn trong thời gian thực hiện gia hạn, các bên vẫn được phép hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng. Tuy nhiên, tốt nhất các bên thống nhất gia hạn tên miền trước khi thực hiện chuyển nhượng.

Câu hỏi 4: Trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, có thể thực hiện chuyển đổi Nhà đăng ký, đổi tên hay hoàn trả tên miền được không?

Kể từ thời điểm Nhà đăng ký tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo quy định đến khi hoàn tất quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, bên chuyển nhượng không được thực hiện chuyển đổi Nhà đăng ký, thay đổi tên chủ thể.

4.6/5 - (65 bình chọn)
Exit mobile version