Chuyển danh bạ từ Gmail sang Roundcube Webmail

  • Monday 20/12/2021

Hôm nay, PA Việt Nam xin hướng dẫn các bạn chuyển danh bạ từ Gmail sang Roundcube Webmail.

Bước 1: Xuất (export) danh bạ từ Gmail.

Đầu tiên bạn đăng nhập vào tài khoản Gmail cần lấy thông tin, sau đó chọn vào mục Danh bạ (Contact)

 

Khi này bạn sẽ được chuyển đến trang quản lý, tiếp đến bạn chọn vào Xuất (export).

 

Cửa sổ Xuất liên hệ sẽ hiện lên, ở đây bạn có thể chọn toàn bộ liên hệ hoặc các liên hệ mà bạn muốn xuất.
Định dạng xuất: tùy vào hệ thống bạn muốn Nhập (import) sẽ lựa chọn sử dụng tương ứng, ở bài viết này sẽ sử dụng định dạng file .CSV

 

Bước 2: Nhập (import) danh bạ vào Roundcube Webmail

Sau khi bạn đã có file .CSV, bạn tiến hành đăng nhập vào Roundcube Webmail và chọn mục Danh bạ.

Tiếp đến, bạn chọn Nhập.

 

Bạn nhấp chọn Choose Files và chọn file .CSV đã lấy từ bước 1. Sau đó chọn Nhập để hệ thống tiến hành cập nhật danh sách vào hệ thống.

 

Như vậy là bạn đã hoàn tất quá trình chuyển danh bạ từ Gmail sang Roundcube Webmail.

Chúc các bạn thành công.

 

___________________________________________________________________________

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

 

Các bài viết liên quan:
Import danh sách email Cpanel

Hướng dẫn import member vào mail list mdaemon 19

Rate this post