Chuyển đổi NĐK quản lý tên miền .VN có mất phí không? và có bị gián đoạn

  • Sunday 16/10/2016

Việc chuyển đổi NĐK quản lý tên miền sẽ không phải trả phí. Tuy nhiên bạn cần xem xét lại hợp đồng giữa bạn và NĐK khi đăng ký tên miền để chắc chắn rằng không có điều khoản mất phí khi thực hiện chuyển đổi NĐK quản lý tên miền.

Quá trình chuyển đổi Nhà đăng ký sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động của tên miền.

Rate this post