Cấu hình cần thiết để chuyển dữ liệu mail từ Yandex về hệ thống Email tại P.A Việt Nam

  • Wednesday 15/02/2023

Các bước cần thiết để chuyển dữ liệu mail từ Yandex

Để có thể chuyển dữ liệu mail từ Yandex về hệ thống Email tại P.A Việt Nam cần thực hiện các yêu cầu tối thiểu như bên dưới cho từng tài khoản mail:

1. Đặt app pass cho email khi sử dụng ứng dụng bên thứ 3

Bạn có thể chủ động truy cập vào Webmail => Settings
Bạn chọn thẻ Sercurity, Click vào App password
chuyển dữ liệu mail từ Yandex
Bạn đặt tên , sau đó nhấn Create và lưu lại pass được tạo ra.
chuyển dữ liệu mail từ Yandex
Bạn nhớ lưu lại pass này để tiến hành chuyển mail sau đó.

2. Enable IMAP

Bạn vào Settings => Email client => và Enable option From the imap.yandex.com server via IMAP .

chuyển dữ liệu mail từ Yandex
Như vậy là đã hoàn tất các bước để có thễ tiếp tục chuyển dữ liệu mail từ Yandex .
————————-

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/