Chuyển hướng http sang https bằng .htaccess

  • Tuesday 17/03/2020

Hướng dẫn cơ bản việc chuyển hướng từ http sang https trên các hosting Linux sử dụng Webserver là Apache hoặc LiteSpeed:

Bước 1:

Mở file .htaccess bằng trình soạn thảo trên Filemanager của Hosting, hoặc bằng công cụ FTP.

Bước 2:

Chèn đoạn mã bên dưới vào và lưu lại file (chú ý bỏ thẻ nếu trong file đã tồn tại thẻ đang có):

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Như thế là Website đã được chuyển hướng http sang https bằng .htaccess thành công !

4.6/5 - (187 bình chọn)