Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng HTTP sang HTTPS Laravel 5

chuyển hướng HTTP sang HTTPS Laravel 5

Bài viết này P.A Việt Nam sẽ hướng dẫn cấu hình chuyển hướng HTTP sang HTTPS Laravel 5 khi truy cập website.

Trường hợp không thể cấu hình sử dụng với .htaccess thì có thể sử dụng cách dưới đây:

Bước 1: Create Https Protocol Middleware

Path: app/Http/Middleware/HttpsProtocol.php

<?php
namespace App\Http\Middleware;
use Closure;
class HttpsProtocol {
  public function handle($request, Closure $next)
  {
      if (!$request->secure()) {
        return redirect()->secure($request->getRequestUri());
      }
      return $next($request); 
  }
}
?>

Bước 2: Register this middleware in Kernel.php

Path: app/Http/Kernel.php

Thêm dòng: \App\Http\Middleware\HttpsProtocol::class, trong phần middleware Groups

protected $middlewareGroups = [
    'web' => [
      \App\Http\Middleware\EncryptCookies::class,
      \Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse::class,
      \Illuminate\Session\Middleware\StartSession::class,
      // \Illuminate\Session\Middleware\AuthenticateSession::class,
      \Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession::class,
      \App\Http\Middleware\VerifyCsrfToken::class,
      \Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings::class,
      \App\Http\Middleware\HttpsProtocol::class,
    ],

Như vậy P.A Việt Nam đã hoàn thành hướng dẫn cấu hình chuyển hướng HTTP sang HTTPS Laravel 5

Mọi chi tiết khác cần hỗ trợ, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn hoặc hotline 19009477 ext: 2

Dịch vụ SSL vui lòng tham khảo tại đây.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng .htaccess để cấu hình chuyển hướng HTTP sang HTTPS tại đây.

Thông tin chương trình khuyến mãi tại P.A Việt Nam tại đây

Rate this post
Exit mobile version