Sự khác nhau giữa CloudLinux OS Shared và Cloudlinux Shared PRO

  • Thursday 22/06/2023

Bài viết này sẽ mô tả 2 phiên bản Cloudlinux là Cloudlinux OS Shared và Cloudlinux Shared Pro

sự khác nhau giữa Cloudlinux OS Shared và Cloudlinux Shared Pro

Quý khách có thể dựa vào các tính năng và chi phí tương ứng để đánh giá cái nào phù hợp để sử dụng cho cá nhân, công ty …

  • Vấn đề

Sự khác nhau giữa CloudLinux OS Shared và Cloudlinux Shared PRO

  • Môi Trường

CloudLinux OS Shared
CloudLinux OS Shared PRO

  • Câu trả lời

Cloudlinux OS Shared là một hệ điều hành hoàn chỉnh bao gồm tất cả các thành phần cần thiết để sử dụng một hệ điều hành, phù hợp cho việc quản lý, vận hành máy chủ hosting với các nhu cầu cơ bản

Cloudlinux OS Shared PRO cũng là 1 Cloudlinux OS Shared, tuy nhiên cung cấp thêm các thành phần bổ sung để giúp bạn quản lý tài nguyên máy chủ hiệu quả hơn, cũng như giúp bạn tối ưu hóa và hiệu suất trang web của mình – bộ tối ưu hóa WP, X-Ray, Giám sát tập trung

Nguồn: https://cloudlinux.zendesk.com/hc/en-us/articles/4415730076306-What-is-the-difference-between-CloudLinux-OS-Shared-and-Shared-PRO-

Quý khách có thể tham khảo tài liệu liên quan về Cloudlinux tại đây

Tham khảo thêm 1 số tài liệu từ hãng:

https://www.cloudlinux.com/os-shared

https://www.cloudlinux.com/os-shared-pro

https://docs.cloudlinux.com/shared-pro

https://docs.cloudlinux.com/cloudlinux_os_components

Rate this post