CNAME là gì? 1 số hướng dẫn sử dụng cname record

  • Wednesday 21/12/2022

CNAME là gì?

CNAME là một bản ghi tên quy chuẩn (Canonical Name Record) hay còn gọi là Bản ghi bí danh cho một domain name nào đó.

CNAME được giải thích là một dạng bản ghi tài nguyên trong Hệ thống tên miền (DNS), quy định một tên miền là bí danh của một tên miền chuẩn khác.

Ứng dụng của CNAME

Liên kết tên miền, hosting, source,… để quản trị viên dễ dàng khai báo trang web trên Internet
Hỗ trợ xác thực các dịch vụ do Google cung cấp, chẳng hạn như domain, ứng dụng,…
Hỗ trợ chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu cũ sang dữ liệu mới, thiết lập các bản ghi có sẵn một cách dễ dàng
Tạo nhiều tên miền phụ tùy theo nhu cầu như xác thực SSL
Tạo các bản ghi mới, chỉnh sửa tên miền gốc, đặt lại TTL

Hạn chế của bản ghi CNAME là gì?

Bản ghi CNAME không bao giờ trực tiếp đến một địa chỉ IP và phải luôn trỏ đến một tên miền khác
Bản ghi CNAME không thể cùng tồn tại với bản ghi khác cùng tên. Không thể có cả bản ghi CNAME và TXT cho www.pavietnam.vn.
Một CNAME có thể trỏ đến CNAME khác. Mặc dù điều này thường không được khuyến nghị vì có thể ảnh hưởng đến hiệu suất. Khi áp dụng, CNAME phải trỏ càng gần tên mục tiêu càng tốt để tránh các chi phí hiệu suất không cần thiết.

Định dạng bản ghi CNAME

Cấu trúc của một bản ghi A tuân theo định nghĩa định dạng tiêu chuẩn cấp cao được xác định RFC 1035. Phần RDATA bao gồm một yếu tố duy nhất:

Yếu tố Mô tả
Tên miền Tên miền chỉ định tên chuẩn hoặc tên chính cho bản ghi.
Trình bày theo chuẩn là:

CNAME <domain-name>

Trong đó <domain-name> là một tên miền đủ điều kiện, chẳng hạn như pavietnam.vn.

Bản ghi CNAME được thể hiện bởi các yếu tố có thể tùy chỉnh sau:

Yếu tố Mô tả
Name Hostname cho record (tên của CNAME)

TTL Time-to-live, tính bằng giây. Đây là khoảng thời gian mà trình phân giải DNS cho phép lưu bản ghi vào bộ nhớ cache.

Nội dung Tên miền mà CNAME trỏ tới.

Cấu hình CNAME

Cấu hình Cname cho domain

Thông thường chúng ta thường cấu hình CNAME record

Ví dụ: domain: pavietnam.vn bạn có thể cấu hình như sau

www 360 IN CNAME pavietnam.vn

Cấu hình cname cho subdomain

Thông thường để cấu hình bí danh của 1 subdomain chúng ta thường cấu hình CNAME record

Ví dụ: subdomain ftp.pavietnam.vn. bạn có thể cấu hình như sau

ftp IN CNAME www.pavietnam.vn

Cấu hình cname xác thực SSL cho domain

Ví dụ: Qúy khách nhận được record cname sau để cấu hình lên tên miền để xác thực SSL:

_AF5022C8CD914E2B20A0AD92FE150ACC.toanthanggps.vn
Point to
C41E05B39DFB2AD4C401F8C35558A62F.1BA50DB0AAA11954414EE0555CFC4B83.M45k5m5f5mg0Ks5kc25z.sectigo.com

Quý khách vui lòng cấu hình Cname cho tên miền như sau:

Để cấu hình tên miền khi đăng ký tại P.A Việt Nam, Quý khách truy cập vào trang quản lý tên miền sau

https://access.pavietnam.vn/

hoặc https://access.dotvndns.vn/

Đăng nhập bằng tên miền và mật khẩu ( thông tin mật khẩu được gửi khi tên miền được đăng ký )

Và Quý khách thêm thêm record cname trên tại mục cấu hình domain như hình sau:

cname_record

Sau đó lưu lại.

Quý khách kiểm có thể kiểm tra theo cách sau:

Truy cập vào : https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx và nhập giá trị cname để kiểm tra: _AF5022C8CD914E2B20A0AD92FE150ACC.toanthanggps.vn

cname_record_01

Cấu hình cname xác thực SSL cho subdomain

Ví dụ: Qúy khách nhận được record cname sau để cấu hình lên tên miền để xác thực SSL:

_C539FA59AA8F08F5EB02805BFBD9E44C.tienich.tatthanh.vn CNAME B322AF6FFA0CE4E7099D4F3F539B98AC.F53A4B0BABC1EEA13E0CCF94327D8892.8Qk9Rp6s.comodoca.com

Quý khách vui lòng cấu hình Cname cho tên miền như sau:

_C539FA59AA8F08F5EB02805BFBD9E44C.tienich 360 IN CNAME b322af6ffa0ce4e7099d4f3f539b98ac.f53a4b0babc1eea13e0ccf94327d8892.8qk9rp6s.comodoca.com

Sau đó lưu lại.

Quý khách kiểm có thể kiểm tra theo cách sau:

Truy cập vào : https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx và nhập giá trị cname để kiểm tra: _c539fa59aa8f08f5eb02805bfbd9e44c.tienich.tatthanh.vn.

cname_record

Truy vấn bản ghi CNAME

Quý khách có thể sử dụng dig trong terminal để xác định bản ghi CNAME được liên kết với tên miền. Kết quả trong phần ANSWER có tên miền đầy đủ (FQDN), time-to-live (TTL) và tên miền.

dig www.pavietnam.vn

; <<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> www.pavietnam.vn
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 188
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;www.pavietnam.vn. IN A

;; ANSWER SECTION:
www.pavietnam.vn. 302 IN A 112.213.82.66

;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53)
;; WHEN: T2 Thg 11 14 09:20:32 +07 2022
;; MSG SIZE rcvd: 61

Kết luận

Các bản ghi CNAME được xử lý bên trong hệ thống tên miền và sẽ có một vài hạn chế khi sử dụng CNAME nếu một DNS xung đột với 1 bản ghi CNAME trong lúc tìm kiếm một bản ghi nguồn. Điều này sẽ dẫn đến khởi động lại các query sử dụng tên quy chuẩn thay vì tên gốc.

Hy vọng, qua bài viết này, Quý khách đã nắm được sơ nét phương thức CNAME, cấu hình và kiểm tra lại

Một điều không kém quan trọng hơn đó chính là chọn mặt gửi vàng bạn hãy đến với P.A Việt Nam – Nhà đăng ký Tên miền trực thuộc VNNIC, được tổ chức Tên miền quốc tế ICANN công nhận. Nhà cung cấp Hosting, Máy Chủ Server lớn nhất Việt Nam.

Chúng tôi luôn hướng đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng: dễ đặt mua, thanh toán nhanh, toàn quyền quản lý và điều chỉnh các tùy chọn theo ý muốn…

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/ten-mien-com.html

Quý khách có thể tham khảo thêm về các bài viết về tên miền tại đây.

cname_record_02

P.A Việt Nam là nhà đăng ký tên miền lớn nhất Việt Nam.

https://www.pavietnam.vn/vn/ten-mien-com.html

5/5 - (1 bình chọn)