Composer là gì? Lợi ích của composer

Trước khi Composer ra đời, chúng ta thường gặp khó với hàng chục các thư viện của bên thứ ba cần phải quản lý. Việc update rất khó khăn và chưa kể các khâu cài đặt rất là khó nhớ. Với sự ra đời của Composer đã làm thay đổi hoàn toàn mọi thứ. Trong bài viết này chúng … Đọc tiếp Composer là gì? Lợi ích của composer