Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn công cụ trích xuất email

Hướng dẫn công cụ trích xuất email

Qúy khách đăng nhập vào trang quản lý crm http://crm.pavietnam.vn/, sau đó chọn tab Công cụ hỗ trợ như hình bên dưới.

  1. Hướng dẫn công cụ trích xuất email bằng văn bản
    • Với công cụ trích xuất email, quý khách có thể lọc ra danh sách email từ văn bản hoặc từ các file *.txt, *.xls, *.csv.
    • Chỉ cần nhập vào và bấm trích xuất, hệ thống sẽ trả ra tất cả các địa chỉ email có trong văn bản/file đó.
    • Danh sách email sẽ được lọc trùng và sẽ không phân biệt hoa thường
  2. Import từ file danh sách có sẵn

Như vậy là đã import danh sách email khách hàng vào hệ thống crm.

Rate this post
Exit mobile version