Control panel riêng cho đại lý ở pavietnam.VN

  • Tuesday 26/03/2013

 

Nếu bạn là đại lý của PA muốn xây dựng controlpanel tên miền riêng với tên và logo của mình thôi thì làm các bước sau:

1. chọn ra tên miền cần làm địa chỉ login ví dụ : dotvn.tendomain.vn

tên miền này phải trỏ về dotvn.dotvndns.vn kiểu CNAME

2. phải tạo ra 3 NAME SERVER : ns1 ns2 ns3 tương ứng với domain muốn làm dns và trỏ đúng về IP của PA quy định

vi dụ : ns1.tendomain.vn , ns2.tendomain.vn , ns3.tendomain.vn , mr.tendomain.vn trỏ đến lần lượt như bên dưới

 

ns1 IN A 112.213.89.3

ns2 IN A 222.255.121.247

nsbak IN A 112.213.89.22

dnsbak IN A 112.213.89.22

mr IN CNAME mr.dotvndns.vn

 

3. login vào website đại lý cập nhật các thông tin cần thiết

sau khi submit sau 24h thì dns có hiệu lực và sẽ sử dụng được.

nếu có gì trở ngại thì gửi yêu cầu vào http://support.pavietnam.vn để PA hỗ trợ thêm