cPanel – Hướng dẫn cài đặt Imagick hoặc các extensions khác trên server cPanel

  • Tuesday 21/04/2020

Để cài đặt Imagick hoặc các extension cần thiết khác trên server cPanel, đầu tiên, các bạn thao tác như sau

  • SSH vào máy chủ và cài đặt package cần thiết: #yum install pcre-devel ImageMagick ImageMagick-devel
  • Truy cập vào WHM với quyền root (https://IP:2087)
  • Từ WHM -> Software -> Module Installers -> PHP Pecl (manage)
  • Tại ô Select PHP version: các bạn chọn phiên bản PHP tương thích mà sẽ cài Imagick hoặc các extensions vào

  • Tại ô ‘Install a PHP Pecl’ gõ: imagick (hoặc tên extension cần cài, ví dụ mcryrpt, mbstring …)
  • Chọn ‘Install Now’
  • Imagick sẽ tự động được cài đặt vào máy chủ

Ngoài ra, các bạn cũng có thể cài các extension khác như mcrypt, phalcon, fileinfo(), v..v..

Sau khi các bạn đã cài xong, nếu truy cập phpinfo không thấy extension này, các bạn vào WHM > Multi PHP Manager > tick chọn site cần kiểm tra > Apply lại phiên bản PHP version mà bạn vừa cài đặt Imagicks hoặc extensions vào.

Chúc các bạn thành công

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam tại https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về sử dụng control panel cPanel tại https://kb.pavietnam.vn/?s=cpanel

Rate this post