Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

cPanel – Hướng dẫn cài đặt Imagick hoặc các extensions khác trên server cPanel

Để cài đặt Imagick hoặc các extension cần thiết khác trên server cPanel, đầu tiên, các bạn thao tác như sau

Ngoài ra, các bạn cũng có thể cài các extension khác như mcrypt, phalcon, fileinfo(), v..v..

Sau khi các bạn đã cài xong, nếu truy cập phpinfo không thấy extension này, các bạn vào WHM > Multi PHP Manager > tick chọn site cần kiểm tra > Apply lại phiên bản PHP version mà bạn vừa cài đặt Imagicks hoặc extensions vào.

Chúc các bạn thành công

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam tại https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về sử dụng control panel cPanel tại https://kb.pavietnam.vn/?s=cpanel

Rate this post
Exit mobile version