[cPanel] Hướng dẫn thêm domain trên Linux Hosting

  • Thursday 16/04/2020

Sẽ có 3 dạng domain được phép thêm trên hosting đó là: Addon domain, Aliases – Parked domain và Subdomain.

Bài viết này P.A Việt Nam sẽ hướng dẫn thêm domain trên Linux hosting.

Bước 1: Truy cập cPanel hosting

Để truy cập với với địa chỉ IP của Linux Hosting với link: https://ipaddress:2083 Ví dụ: https://112.213.99.99:2083
Khi tên miền đã được trỏ về IP của Linux Hosting thì sẽ sử dụng với link: https://yourdomain.com:2083

Bước 2: Thêm domain

Gõ domain trên thanh tìm kiếm sau đó chọn:

  • Addon Domains: domain đươc add vào hosting của domain chính và domain này sẽ hoạt động khác cấu trúc file/folder với domain chính

New Domain Name: Tên miền cần thêm vào host

FTP Username: Khai báo username FTP dành cho tên miền này,

Subdomain  subdomain của tên miền chính của gói host dùng để truy cập vào thư mục này.( bạn có thể bỏ qua thì subdoamin sẽ không được tạo)

Document Root: Thư mục dành riêng cho tên miền này, bạn phải khai báo luôn public_html, và nhập tên thư mục vào đằng sau nó. Mặc định nó sẽ lấy tên của tên miền đặt tên cho thư mục.

Password: Tạo mật khẩu FTP cho tên miền này.

  • Aliases (chính là Parked domain): là domain đươc add vào hosting của domain chính và domain này sẽ hoạt động chung cấu trúc file/folder với domain chính. Chức năng này cho phép nhiều domain chạy trên cùng 1 website duy nhất (web của domain chính) trên cùng một host

  • Subdomains: là phần mở rộng của domain chính. Subdomain tạo điều kiện cho việc sử dụng nhiều thành phần trên Website với địa chỉ URL riêng