[cPanel] Thay đổi version PHP và cấu hình các thông số php.ini trên Linux Hosting

  • Thursday 16/04/2020

Bài viết này P.A Việt Nam sẽ hướng dẫn cách chủ động thực hiện thay đổi version PHP và cấu hình các thông số php.ini trên gói dịch vụ Linux Hosting sử dụng WHM – cPanel.

Bước 1: Truy cập cPanel hosting

Để truy cập với với địa chỉ IP của Linux Hosting với link: https://ipaddress:2083  Ví dụ :  https://112.213.99.99:2083
Khi tên miền đã được trỏ về IP của Linux Hosting thì sẽ sử dụng với link: https://yourdomain.com:2083

Bước 2: Cấu hình

php trên thanh tìm kiếm sau đó chọn chức năng Select PHP Version

  • Thay đổi version PHP

Chọn version cần thay đổi sau đó nhân Set as current.

  • Thay đổi cấu hình các thông số php.ini