Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tạo User (Hosting) với quyền Reseller trên cPanel (Ver 82 đến 84)

Create cPanel user on WHM – Tạo user cPanel trên WHM (Ver 82 đến 84)

1. Overview (Tổng quan)

Giao diện Tạo tài khoản mới (Create a New Account) cho phép bạn tạo tài khoản cPanel hoặc WHM mới.

cPanel & WHM hỗ trợ một số loại người dùng với nhiều cấp độ quyền:

Ghi chú:
Giao diện của bạn có thể khác với những gì tài liệu này mô tả. Một số người dùng có thể không có quyền truy cập vào một số tính năng nhất định. Nếu bạn cần truy cập, liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.

2. Domain Information

Phần Thông tin tên miền (Domain Information) xác định các cài đặt cơ bản cho tài khoản người dùng.

Quan trọng:
Người dùng mới cần tên người dùng và mật khẩu mà bạn nhập vào đây để đăng nhập vào tài khoản của họ.

Tất cả các tài khoản yêu cầu thông tin sau:

Quan trọng:
* Bạn có thể tạo người dùng để đại diện cho một tên miền phụ của tên miền mà bạn sở hữu. Ví dụ: nếu bạn sở hữu tên miền example.com, bạn có thể gán tên miền phụ username.example.com cho một tài khoản mới cho người dùng tên người dùng.
* Bạn không thể tạo một tài khoản riêng cho www. tên miền phụ. Hệ thống tự động loại bỏ www. tên miền phụ từ tên tài khoản.

* Tên người dùng phải là duy nhất và chứa 16 ký tự trở xuống.
* Tên người dùng chỉ được chứa các chữ cái và số.
* Tên người dùng không thể bắt đầu bằng một số hoặc chuỗi thử nghiệm.
* Tên người dùng tám ký tự đầu tiên phải là duy nhất nếu bạn dự định sử dụng MySQL® hoặc PostgreQuery®. Điều này ngăn chặn các vấn đề với tiền tố cơ sở dữ liệu và chuyển tài khoản. Hạn chế này không áp dụng cho các máy chủ chạy MariaDB®.

Lưu ý:
Bạn có thể tắt tiền tố cơ sở dữ liệu bằng cách chọn Tắt cho Yêu cầu tiền tố tên người dùng đối với tên của cơ sở dữ liệu mới và người dùng cơ sở dữ liệu trong phần SQL của giao diện Cài đặt Tweak WHM (WHM >> Home >> Server Configuration >> Tweak Settings).

* Để biết thêm thông tin, hãy đọc tài liệu Tên người dùng dành riêng, không hợp lệ và được định cấu hình sai của chúng tôi.

* Hệ thống đánh giá mật khẩu mà bạn nhập theo thang điểm 100. 0 chỉ ra mật khẩu yếu, trong khi 100 chỉ mật khẩu rất an toàn. Một số nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ yêu cầu cường độ mật khẩu tối thiểu.
* Máy đo cường độ mật khẩu màu xanh lá cây có nghĩa là mật khẩu bằng hoặc lớn hơn cường độ mật khẩu yêu cầu.
* Để biết thêm thông tin, hãy đọc tài liệu Cách xác định mật khẩu của chúng tôi.

Chứng chỉ SSL (SSL certificates)

Khi bạn tạo một addon, parked (alias) hoặc tên miền chính hoặc tên miền phụ (sub), hệ thống sẽ cố gắng bảo mật nó bằng chứng chỉ hiện có. Nếu không tồn tại, hệ thống sẽ tạo chứng chỉ tự ký. Nếu bạn bật AutoSSL cho tài khoản sở hữu tên miền mới, hệ thống sẽ thêm yêu cầu chứng chỉ AutoSSL. Hệ thống sẽ cài đặt nó khi có sẵn.

3. Package

Phần Package cho phép bạn chỉ định gói cho tài khoản mới. Một gói xác định các giới hạn của tài khoản. Ví dụ: gói có thể xác định dung lượng đĩa mà tài khoản mới có thể sử dụng hoặc bao nhiêu dữ liệu mà tài khoản có thể chuyển. Một số nhà cung cấp hosting sử dụng thuật ngữ “domain templates” để mô tả khái niệm này.

Quan trọng:
Nếu người dùng root không cấp cho người sử dụng (Reseller) đặc quyền Sửa đổi tài khoản (chỉnh sửa tài khoản) thì người sử dụng phải chỉ định gói khi họ tạo tài khoản mới. Người dùng root có thể gán đặc quyền này cho người sử dụng trong giao diện WHM từ Edit Reseller Nameservers and Privileges (WHM >> Home >> Resellers >> Edit Reseller Nameservers and Privileges).

4. Manual Resource Options

Phần Manual Resource Options xuất hiện khi bạn chọn hộp kiểm Chọn tùy chọn gói theo cách thủ công trong phần Gói.

Bạn có thể đặt các cài đặt sau trong phần Manual Resource Options:

5. Package Extensions

Bạn không thể thêm hoặc xóa tiện ích mở rộng gói trong khi tạo tài khoản. Để sử dụng một bộ tiện ích mở rộng gói khác nhau, bạn phải sử dụng một trong các phương pháp sau:

Để biết thêm thông tin, hãy đọc Hướng dẫn về tài liệu mở rộng gói.

Nếu gói bạn chọn chứa phần mở rộng gói, bạn sẽ thấy phần Tiện ích mở rộng gói. Để xem các phần mở rộng gói:

  1. Chọn một gói hiện có từ menu Chọn gói.
  2. Chọn hộp kiểm Chọn Tùy chọn thủ công để sửa đổi cài đặt cho các tiện ích mở rộng gói được liên kết.
  3. Mọi cài đặt mà bạn có thể chỉnh sửa sẽ xuất hiện bên dưới mỗi tên mở rộng.

6. Reseller Settings

Cảnh báo:
Chỉ cấp cho tài khoản Reseller số lượng truy cập mà họ cần. Ngoài ra, chỉ cấp cho họ khả năng tạo các loại tài khoản mà họ cần. Truy cập đại lý chỉ là một bước đi từ truy cập root. Tạo tài khoản Reseller cẩn thận.

Ghi chú:
Tài khoản người bán lại không bắt buộc. Bạn có thể muốn tạo tài khoản người bán lại nếu bạn có ý định lưu trữ từ nhiều máy chủ. Lưu trữ từ nhiều máy chủ sẽ giảm khối lượng công việc chung của bạn.

7. DNS Settings

Phần DNS Settings cho phép bạn kích hoạt các bản ghi DomainKeys Identified Mail (DKIM) và Sender Policy Framework (SPF) của tài khoản mới. Bạn cũng có thể định cấu hình máy chủ tên miền mà tài khoản mới sẽ sử dụng.

Các cụm máy chủ DNS chỉ ghi (Write-only DNS server clusters)

Nếu bạn đặt máy chủ trong cụm DNS thành vai trò chỉ ghi, WHM sẽ không kiểm tra xem vùng DNS có tồn tại trước khi bạn tạo tài khoản hay không. Do đó, có thể tạo cùng một tên miền trên hai hoặc nhiều máy chủ này. Nếu điều này xảy ra, các máy chủ sẽ cạnh tranh để cập nhật tên miền đó.

8. Mail Routing Settings

Các cài đặt này cho phép bạn chỉ định cách định tuyến thư cho tài khoản mới.

Chọn một trong các cài đặt sau:

9. Create the account

Sau khi bạn đặt cài đặt cho tài khoản, nhấp vào Create để tạo tài khoản. Giao diện sẽ hiển thị thông báo xác nhận có chứa cấu hình của tài khoản.

Để đăng nhập vào giao diện cPanel của tài khoản, nhấp vào Go to cPanel.

Người dùng truy cập (Visitor experience)

Khách truy cập vào trang web của tài khoản sẽ thấy một trong các mục sau:

 

THÔNG TIN THÊM

Tham khảo các hướng dẫn và thông tin về cPanel & WHM tại: https://kb.pavietnam.vn/category/linux-hosting/whm-cpanel
Đăng ký dịch vụ do P.A Việt Nam cung cấp tại: https://www.pavietnam.vn/
Tham khảo dịch  vụ Hosting tại: https://www.pavietnam.vn/vn/hosting.html
Tham khảo các ưu đãi hiện có tại: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/
Facebook: https://www.facebook.com/pavietnam.com.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version