Cuội gọi hội nghị tổng đài số

  • Tuesday 03/11/2020

CUỘC GỌI HỘI NGHỊ – GIAO TIẾP CHẤT LƯỢNG CAO Ở MỌI KHOẢNG CÁCH

CONFERENCE CALL

Khi công ty có vấn đề cần thảo luận gấp với các nhân viên khác, ban lãnh đạo sẽ sắp xếp một cuộc họp. Mọi người được mời vào phòng, ngồi vào bàn và bắt đầu nói chuyện với họ. Nhưng không phải công ty nào cũng đủ khả năng này. Một số công ty có văn phòng tại các thành phố khác nhau. Nếu một câu hỏi khẩn cấp được đặt ra, sẽ mất quá nhiều thời gian để tập hợp nhân viên tại một nơi – ít nhất là một ngày. Trong khoảng thời gian này, vấn đề sẽ không còn liên quan hoặc công việc của công ty sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Để nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh, bạn có thể sử dụng cuộc gọi hội nghị. Với nó, chủ sở hữu của công ty sẽ có thể tổ chức một cuộc họp qua điện thoại. Điều này sẽ mất một vài phút. Đồng thời, ngay cả nhân viên từ các chi nhánh ngoại thành cũng có thể tham gia cuộc họp.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG?
Cuộc gọi hội nghị là một cuộc trò chuyện trên thiết bị di động có thể được tham gia bởi hai hoặc nhiều người. Chức năng dựa mở cuộc gọi cho phép bạn kết nối hàng chục người tham gia cuộc họp. Đồng thời, họ sẽ nhận được thông tin kịp thời, không bị chậm trễ, gián đoạn.

Khách hàng sẽ có thể tạo ra 2 loại hội nghị .

1. HỘI NGHỊ THEO YÊU CẦU

Trong khuôn khổ của nó, người đứng đầu hội nghị là người tạo ra nó.

Người đứng đầu tổ chức có thể tạo ra một hội nghị đặc biệt. Bất kỳ nhân viên nào của công ty cũng có thể được kết nối với nó. Danh bạ của anh ấy (bao gồm cả số điện thoại của anh ấy) sẽ nằm trong một danh sách riêng. Người quản lý chỉ cần bấm vào tên mong muốn và bấm vào nút “thêm”.

* Chức năng người tạo ra hội nghị

Tắt tiếng một hoặc nhiều người tham gia cuộc gọi
Loại trừ một nhân viên cụ thể khỏi hội nghị
Mời các thành viên mới
Kết thúc hội nghị.

Sau khi người quản lý kết thúc cuộc họp, nhân viên sẽ không thể nói chuyện với họ được nữa.

2. PHÒNG HỌP

Người quản lý chỉ cần tạo hội nghị một lần. Sau đó, nó sẽ hoạt động suốt ngày đêm.

Thích hợp cho các cuộc họp về các vấn đề quan trọng. Chỉ cần người quản lý thông báo với nhân viên rằng họ nên đến phòng thích hợp và chờ một chút là đủ. Bạn không phải tạo lại hội nghị.

Người quản lý có thể hạn chế quyền truy cập vào hội nghị. Để làm điều này, anh ta cần đặt mật khẩu. Lối vào sẽ chỉ dành cho những nhân viên biết điều đó.