Cyberpanel v2.x – Hướng dẫn thay đổi PHP Value cho từng phiên bản PHP

  • Wednesday 10/06/2020

Sau khi các bạn đã tùy chỉnh phiên bản PHP cho từng website, nhưng cần điều chỉnh thông số chi tiết của từng phiên bản PHP trên Cyberpanel, các bạn tham khảo hướng dẫn sau (customize PHP value cyberpanel)

Mặc định các thông số của phpmyadmin trên CyberPanel quá thấp, không đủ để import sql hoặc upload.

Thường gây ra lỗi đối với các website trong quá trình vận hành. Chính vì thế cần phải cần tăng nó lên để phù hợp.

Truy cập và đăng nhập vào trang quản lý của Cyberpanel (mặc định https://IP:8090) với quyền admin

Truy cập mục Server > PHP > Edit PHP Configs > Save Changes

Chi tiết các thông số:

  • Select PHP: chọn phiên bản PHP cần điều chỉnh thông số
  • display_errors: bạn cũng có thể bật display_errors nếu web có lỗi dòng nào (đa phần là warnning) thì sẽ hiển thị lên web khi bạn truy cập web, từ đó fix triệt để lỗi web.
  • Allow_url_include:  mặc định tắt, nếu source code của bạn cần thì có thể bật ở đây.
  • memory_limit : mặc định CyberPanel là 128MB. Để ổn định, bạn tăng thông số này lên 256 hoặc 512.
  • max_execution_time: tăng thông số này lên khoảng 300 hoặc tùy chỉnh để  PHP scripts làm việc, tránh bị ngưng tiến trình do giới hạn thời gian.
  • upload_max_filesize: nếu bạn không tăng upload_max_filesize thì bạn không thể upload file có dung lượng lớn trên phpmyadmin, không thể up file lớn qua trình duyệt.
  • post_max_size: tương tự chức năng upload_max_filesize
  • max_input_time thời gian chờ phản hồi, nếu file của bạn upload lớn, tốc độ mạng chậm, thì thông số mặc định là 60s là không đủ, các bạn có thể tùy chỉnh thông số tại đây

Lưu ý: nếu sau khi thay đổi mà kiểm tra phpinfo() không có hiệu lực, các bạn SSH vào máy chủ với thông tin root và chạy lệnh sau để apply cấu hình.

  • #systemctl restart lscpd

Ở mục Basic, chủ yếu là các tham số cơ bản mà 1 website cần điều chỉnh, tuy nhiên, các bạn cần điều chỉnh 1 số tùy chỉnh nâng cao hoặc các thông số mà mục Basic không có, các bạn có thể truy cập vào Advanced để tìm thông số tương ứng để thay đổi > Save Changes

Chúc các bạn thành công


 

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam : https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về Cyberpanel tại https://kb.pavietnam.vn/?s=cyberpanel

Rate this post
tên miền id.vn