Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cyberpanel v2.x – Hướng dẫn create user

Sau khi tạo quyền (ACL) theo hướng dẫn sau

Các bạn có thể khởi tạo users (create users) đồng thời gán ACL đó vào cho user này và bàn giao thông tin cho end users truy cập qua giao diện

Truy cập và đăng nhập vào trang quản lý của Cyberpanel (mặc định https://IP:8090) với user admin

Users > Create New User và khai báo các thông tin liên quan

Chúc các bạn thành công


 

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam : https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về Cyberpanel tại https://kb.pavietnam.vn/?s=cyberpanel

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version