Cyberpanel v2.x – Hướng dẫn create websites

  • Friday 05/06/2020

Sau khi các bạn khởi tạo user, thực hiện tạo package hoàn tất, có thể thực hiện khởi tạo websites (Create Website) cho user trên Cyberpanel

Truy cập và đăng nhập vào trang quản lý của Cyberpanel (mặc định https://IP:8090) với user đã tạo theo hướng dẫn này

Websites > Create Website > khai báo các thông tin liên quan > Create Website

  • Select Package: chọn package (gói) đã khởi tạo theo hướng dẫn này
  • Select Owner: chọn user tương ứng
  • Domain Name: nhập domain, lưu ý không nhập www
  • Email: nhập email quản lý
  • Select PHP: chọn phiên bản PHP, tùy chỉnh từ 5.3 tới 7.4
  • Additional Features: SSL, DKIM, open_basedir Protection, Create Mail Domain, các bạn có thể tick hết hoặc tùy chọn

Sau khi create website hoàn tất,

Sau đó chọn Website > List Website sẽ thấy website vừa khởi tạo

Chúc các bạn thành công.


Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam : https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về Cyberpanel tại https://kb.pavietnam.vn/?s=cyberpanel

5/5 - (1 bình chọn)