Cyberpanel v2.x – Change PHP cho từng website

  • Tuesday 09/06/2020

Trường hợp Quý khách có nhiều website và muốn tùy chỉnh từng phiên bản phù hợp với từng site, gọi là change php, với Directadmin và cPanel đều cần phải mua license riêng cũng như cấu hình lại trong máy chủ, nhưng đối với Cyberpanel, các bạn không cần phải cài đặt gì nữa cũng như mua license để sử dụng chức năng Multi PHP này, các bạn có thể tham khảo như sau:

Truy cập và đăng nhập vào trang quản lý của Cyberpanel (mặc định https://IP:8090) với user đã tạo theo theo hướng dẫn này hoặc đứng từ quyền admin

Sử dụng chức năng Websites > List Websites > Manage 

Sau đó, chọn mục Change PHP > tick chọn phiên bản PHP phù hợp > Change PHP

PHP successfully changed for: cp.vietnamprovider.com

Các bạn có thể tạo 1 file info.php upload lên public_html theo hướng dẫn này với nội dung sau để kiểm tra phiên bản PHP

  • <?php phpinfo(); ?>

Kiểm tra phiên bản chính xác với lựa chọn

Chúc các bạn thành công.


 

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam : https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về Cyberpanel tại https://kb.pavietnam.vn/?s=cyberpanel


Rate this post