Cyberpanel v2.x – Sao lưu, phục hồi websites với chức năng Backup / Restore websites

  • Saturday 20/06/2020

Bài viết này hướng dẫn các bạn thực hiện backup, restore websites trong trường hợp cần thực hiện backup các website trên Cyberpanel

1/ BACK UP (NOW)

Truy cập và đăng nhập vào trang quản lý của Cyberpanel (mặc định https://IP:8090) với quyền admin

Truy cập mục Backup > Create Back up > chọn website cần back up > Create Back up

  • Select Website: các bạn chọn site cần backup now
  • Destination: chọn Home

Sau khi backup hoàn tất, file backup sẽ được đặt trong /home/domain/backup

2/ SCHEDULE BACK UP

Truy cập mục Backup > Schedule Back up

Mặc định hỗ trợ backup daily, còn backup weekly các bạn cần phải add thêm remote server tại mục (SET UP BACK UP DESTINATIONS ) thì mới sử dụng được.

Lưu ý : với cách khai báo này, sẽ thực hiện backup toàn bộ site có trong /home và đặt vị trí file backup này tại /backup_daily mỗi ngày dẫn đến dễ gây full disk, vì vậy các bạn cần thường xuyên vào rà soát và xóa bớt backup hoặc download về lưu trữ sau đó xóa để giải phóng tài nguyên ổ cứng.

3/ RESTORE BACK UP

This page can be used to restore your websites, Back up should be generated from CyberPanel Back up generation tool, it will detect all Back ups under /home/backup.

Cyberpanel buộc phải đặt các file backup mà hệ thống tạo ra như ở mục 1 và 2 tại thư mục /home/backup, nếu chưa có thư mục này, các bạn kết nối SSH vào và khởi tạo tay

Truy cập mục Backup > Restore Back up > tick chọn file tương ứng cần restore > Restore

Nếu site đang có sẵn mà các bạn restore sẽ báo fail do Cyberpanel không cho phép restore đè mà chỉ cho phép restore mới với chức năng này.

Vì vậy, các bạn cần qua mục Website > Delete Website và xóa site này đi sau đó restore lại nếu gặp lỗi trên.

Kết quả restore sau khi xóa website

Chúc các bạn thành công

 

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam : https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về Cyberpanel tại https://kb.pavietnam.vn/?s=cyberpanel

Rate this post