CyberPanel – Hướng dẫn cài đặt

  • Monday 01/06/2020

CyberPanel hỗ trợ 2 bản
– OpenLiteSpeed : bản miễn phí
– LiteSpeed Enterprise : bản có phí, đăng ký License tại https://www.pavietnam.vn/vn/lite-speed.html

Đầu tiên đảm bảo Server được thực hiện update
#yum update -y

Sau đó thực hiện download và cài đặt
#wget -O installer.sh https://cyberpanel.net/install.sh
#chmod 755 installer.sh
#sh installer.sh

Chọn bản cài đặt
Trong bài viết, chúng tôi thực hiện cài đặt bản LiteSpeed Enterprise với License đăng ký là LiteSpeed Site Owner.
Chọn (2), nhập serial number mà P.A cung cấp khi thực hiện đăng ký License.
Nhập Y

Bước tiếp theo
Please verify it is correct [y/N]: Y
Full installation [Y/n]: Y
Nhập mật khẩu admin để quản lý.

Lưu ý Memcache, Redis có thể chọn cài đặt tùy vào nhu cầu hoặc cấu hình Server.
Trong bài này sẽ không cài đặt, chọn (n) để chuyển đến tiến trình cài đặt tự động

Tiến trình cài đặt tự động thực hiện, thời gian kéo dài từ 30 phút đến 45 phút ( phụ thuộc cấu hình Server và đườgn truyền network).
Sau khi hoàn tất sẽ nhận được thông báo CyberPanel Successfully Installed

Chọn y để restart Server và bắt đầu sử dụng.
Hết!