Cyberpanel v2.x – Upload data, website với File Manager trên Cyberpanel

  • Friday 05/06/2020

Sau khi các bạn đã khởi tạo website theo hướng dẫn này

Các bạn thực hiện upload source code ví dụ soure code WordPress lên theo hướng dẫn sau:

Truy cập và đăng nhập vào trang quản lý của Cyberpanel (mặc định https://IP:8090) với user đã tạo theo hướng dẫn này

Ở mục Website > List website 

Các bạn tick vào đường dẫn như ảnh trên /home/domain/public_html sẽ dẫn về File Manager như ảnh dưới

Sau đó, các bạn di chuyển vào thư mục public_html, các bạn xóa file index.html đi, chọn Upload

Tiến hành upload source code.

Hoàn tất, thì các bạn click phải chuột ở file liên quan vừa upload và chọn Extract

Đến đây là hoàn tất,

Do dữ liệu sau khi giải nén không cùng cấp với public_html mà nằm trong public_html/wordpress

Vì vậy, các bạn cần di chuyển vào trong thư mục wordpress để move toàn bộ dữ liệu ra ngoài public_html

Sau khi di chuyển vào thư mục wordpress > Select All > Move , edit lại path về đúng /home/domain/public_html > Move

Hoàn tất

Chúc các bạn thành công


 

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam : https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về Cyberpanel tại https://kb.pavietnam.vn/?s=cyberpanel

Rate this post