Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cyberpanel v2.x – Upload data, website với File Manager trên Cyberpanel

Sau khi các bạn đã khởi tạo website theo hướng dẫn này

Các bạn thực hiện upload source code ví dụ soure code WordPress lên theo hướng dẫn sau:

Truy cập và đăng nhập vào trang quản lý của Cyberpanel (mặc định https://IP:8090) với user đã tạo theo hướng dẫn này

Ở mục Website > List website 

Các bạn tick vào đường dẫn như ảnh trên /home/domain/public_html sẽ dẫn về File Manager như ảnh dưới

Sau đó, các bạn di chuyển vào thư mục public_html, các bạn xóa file index.html đi, chọn Upload

Tiến hành upload source code.

Hoàn tất, thì các bạn click phải chuột ở file liên quan vừa upload và chọn Extract

Đến đây là hoàn tất,

Do dữ liệu sau khi giải nén không cùng cấp với public_html mà nằm trong public_html/wordpress

Vì vậy, các bạn cần di chuyển vào trong thư mục wordpress để move toàn bộ dữ liệu ra ngoài public_html

Sau khi di chuyển vào thư mục wordpress > Select All > Move , edit lại path về đúng /home/domain/public_html > Move

Hoàn tất

Chúc các bạn thành công


 

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam : https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về Cyberpanel tại https://kb.pavietnam.vn/?s=cyberpanel

Rate this post
Exit mobile version