Cyberpanel v2.x – Backup dữ liệu và đưa lên Google Drive nhanh chóng

  • Thursday 14/10/2021

Bài viết này sẽ hướng dẫn Quý khách cấu hình Backup dữ liệu và đưa lên Google Drive cá nhân.

 

Sau khi Quý khách truy cập vào IP:8090 với user admin, tiến hành chọn Back up > Setup Google Drive như hình

Sau đó, chọn SETUP NEW ACCOUNT và nhập email Gmail vào.

Hệ thống sẽ tự dẫn Quý khách sang 1 trang của Cyberpanel, tại đây Quý khách cần khởi tạo account và login, hoàn tất login, thì sẽ dẫn tới trang của Google Drive.

Tiến hành cấp quyền > Tiếp tục

Sau đó sẽ dẫn về trang quản trị của Cyberpanel để cấu hình, Quý khách có thể cấu hình Daily hoặc Weekly tùy ý sau đó Add Site.

Force Backup để kiểm tra tính năng.

Mở cron server Cyberpanel lên để xem sẽ có cú pháp như sau, nhằm thực hiện force ngay để test kết quả, cần điều chỉnh time thì chỉnh lại

#crontab -e

#/usr/local/CyberCP/bin/python /usr/local/CyberCP/IncBackups/IncScheduler.py Daily

View logs báo Completed

Kiểm tra backup tại Google Drive đã được đẩy lên thành công

 

Chúc Quý khách thành công

Xem thêm các hướng dẫn khác về Cyberpanel tại https://kb.pavietnam.vn/?s=cyberpanel

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post
tên miền id.vn biz.vn