Cyberpanel v2.x – Cấu hình auto index, enable index of

  • Wednesday 04/05/2022

Cyberpanel v2.x – Cấu hình auto index, enable index of

Trường hợp Quý khách muốn bật autoindex hoặc tạo 1 trang index of với nội dung file htaccess sau mà không hiển thị lên trình duyệt, thì Quý khách thao tác theo hướng dẫn

options +Indexes

 

1/ Thực hiện truy cập vào trang admin của OpenLitespeed (cấu hình mặc định và miễn phí của Cyberpanel) với port 7080 https://IP:7080 và tìm tới mục Index Files như bên dưới

2/ Điều chỉnh từ Not Set > Yes và restart lại lsws

3/ Test lại truy cập trang index of của Quý khách

 

Chúc Quý khách thành công.

Tham khảo thêm các bài viết khác về Cyberpanel tại https://kb.pavietnam.vn/?s=cyberpanel

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/