Cyberpanel v2.x – Disable bảo mật 2FA trong trường hợp mất App Google Authenticator

  • Tuesday 05/10/2021

Disable bảo mật 2FA Cyberpanel

Trường hợp Quý khách đã thực hiện cấu hình bảo mật 2FA cho user admin như hướng dẫn https://kb.pavietnam.vn/cyberpanel-v2-x-cau-hinh-bao-mat-2fa-cho-user-admin.html 

Nhưng vì lý do nào đó không lấy được mã bảo mật 2 từ Google Authenticator từ thiết bị điện thoại, bài viết này sẽ hướng dẫn Quý khách cách disable bảo mật 2FA và quay trở về trạng thái đăng nhập user với mật khẩu thông thường trên control panel Cyberpanel.

Quý khách cần kết nối SSH vào máy chủ với quyền root, thông qua ứng dụng Putty, tham khảo hướng dẫn https://kb.pavietnam.vn/ssh-toi-server-linux-bang-putty.html hoặc 1 ứng dụng khác có khả năng kêt nối cũng được như Bitvise…

 

Sau đó, Quý khách thực hiện lần lượt các command sau:

[root@7 ~]# PASSWORD=$(cat /etc/cyberpanel/mysqlPassword);
[root@7 ~]# DB_NAME=”cyberpanel”;
[root@7 ~]# mysql -uroot -p${PASSWORD} “${DB_NAME}” -e “UPDATE loginSystem_administrator SET twoFA = ‘0’ WHERE id = 1;”

 

Sau đó, Quý khách kết nối lại vào IP:8090 và đăng nhập lại với user + mật khẩu là được

Trường hợp quên mật khẩu admin, tham khảo hướng dẫn sau để reset

https://kb.pavietnam.vn/huong-dan-reset-mat-khau-admin-cyberpanel.html

Chúc Quý khách thành công

Xem thêm các hướng dẫn khác về Cyberpanel tại https://kb.pavietnam.vn/?s=cyberpanel

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post
tên miền id.vn biz.vn