Cyberpanel v2.x – Truy cập Webmail Rainloop lỗi Domain is not allowed

  • Monday 27/09/2021

Trường hợp Quý khách truy cập vào Webmail Rainloop lỗi Domain is not allowed, Qúy khách thao tác như sau để xử lý

1/ Quý khách cần kết nối vào máy chủ với quyền root bằng putty

Hướng dẫn kết nối bằng putty: https://kb.pavietnam.vn/ssh-toi-server-linux-bang-putty.html

2/ Quý khách truy cập vào đường dẫn

#cd /usr/local/lscp/cyberpanel/rainloop/data/_data_/_default_/domains

#vi domain.ini (với domain là domain Quý khách đang đăng nhập theo user)

Ở trường hợp này là #vi pavietnam.net.ini

Sau đó khai báo đoạn code sau và save lại

imap_host = "localhost"
imap_port = 143
imap_secure = "TLS"
imap_short_login = Off
sieve_use = Off
sieve_allow_raw = Off
sieve_host = ""
sieve_port = 4190
sieve_secure = "None"
smtp_host = "localhost"
smtp_port = 587
smtp_secure = "TLS"
smtp_short_login = Off
smtp_auth = On
smtp_php_mail = Off
white_list = ""

3/ Thực hiện restart Cybepranel

#service lscpd restart

Truy cập lại với trình duyệt ẩn danh

Chúc Quý khách thành công

Tham khảo thêm các bài viết khác tại link https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation/

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post