[DA] Hướng dẫn sử dụng 2 phiên bản PHP trên VPS

  • Tuesday 13/06/2017

Trong 1 số trường hợp, quý khách có nhu cầu sử dụng 2 phiên bản PHP cho các user hosting trên VPS (temp Directadmin), quý khách có thể tham khảo chi tiết bài viết sau để cài đặt và cấu hình.

Bước 1: SSH vào Server với putty

Bước 2: Đi vào đường dẫn custombuild.

#cd /usr/local/directadmin/custombuild

Bước 3: Thực hiện cấu hình phiên bản PHP cũng như handler mong muốn.

#./build set php1_mode mod_php

#./build set php2_mode fastcgi

#./build set php1_release 5.6

#./build set php2_release 5.3

Bước 4: Tiến hành build và rewrite confs.

#./build php n

#./build rewrite_confs

Như vậy là đã xong qúa trình build 2 phiên bản:

 

  • 5.6 với Apache Handler
  • 5.3 với FastCGI

 

Kiểm tra và sử dụng 2 phiên bản PHP version như sau:

Tạo file phpinfo.php trong domain và phpinfo.php53 (Mặc định khi truy cập site sẽ lấy php1 tức 5.6, muốn sử dụng 5.3 thì phải thêm đuôi mở rộng của file php sang php53).

Mặc định php5.6: demopavietnam.net/phpinfo.php

Sử dụng php53: demopavietnam.net/phpinfo.php53

Trường hợp ví dụ bắt buộc chạy index.php53 mà trình duyệt không tự động hiểu, quý khách có thể sử dụng htaccess để điều hướng từ index.php qua index.php53.

RewriteEngine on

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteRule . index.php53 [L]

Nếu có khó khăn trong việc thực hiện, quý khách có thể gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ.