Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[DA]-Hướng dẫn tạo mail và kiểm tra mail trên Direct Admin

Nội dung hướng dẫn tạo mail

Bạn sẽ được hướng dẫn:

Video hướng dẫn sử dụng mail

Bạn có thể tham khảo thêm các gói Email server tại đây.

Bạn cũng có thể xem thêm nhiều chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

P.A Việt Nam

Rate this post
Exit mobile version