[DA] Hướng dẫn xóa clamav

  • Friday 21/07/2017

Vì một số lý do, quý khách muốn xóa trình clamav (quét và diệt virus) đi kèm với Directadmin, hoặc quý khách cài thêm thông qua custombuild để sử dụng, vì clamav sử dụng nhiều tài nguyên nên một số thời điểm VPS bị load chậm.

Quý khách tham khảo cách thao tác như sau để xóa clamav.

Bước 1: SSH vào VPS và đi vào đường dẫn thư mục custombuild, sau đó set các tham số sau:

#cd /usr/local/directadmin/custombuild

#./build update

#./build set clamav no

#./build set clamav_exim no

#./build set proftpd_uploadscan no

#./build set pureftpd_uploadscan no

#./build set suhosin_php_uploadscan no

#./build remove_items clamav

Bước 2: Sau khi hoàn tất remove, làm sạch lại hệ thống bằng lệnh sau

#./build clean

Nếu có khó khăn trong thao tác hoặc lỗi trong quá trình thực hiện, quý khách gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ.