[DA] Tạo tài khoản email trên Directadmin!

  • Saturday 30/05/2020

Tạo tài khoản email trên Directadmin!

Để tạo tài khoản email trên Directadmin vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn sau.

Bạn cần log in vào tài khoản hosting đã được cấp

Bước 1: Đăng nhập vào host chọn mục Email Accounts

Bước 2: chọn Create mail account

 

Bước 3: Điền tên email, password mà bạn muốn tạo sau khi điền đầy đủ thông tin bạn chọn Create để hoàn tất.

sau khi tạo thành công sẽ thông báo có dạng, bạn lấy thông tin khai báo vào chương trình gửi email hoặc log in vào bằng webmail:

Chúc bạn thành công.

Rate this post