[DA]Hướng dẫn cài đặt XCache

  • Thursday 30/03/2017

Hiện tại phiên bản Xcache mới nhất đã hỗ trợ php 5.6 như vậy Quý khách cần cài đặt cho phiên bản php 5.6 hoàn toàn chạy được.

Trước khi cài đặt phải chắc chắn rằng PHP được build theo một trong các cách sau: CLI, PHP-FPM và FastCGI.

Trong bài viết này kỹ thuật sẽ hướng dẫn Quý khách cài Xcache cho PHP 5.6 với cách build FastCGI (các temp cơ bản mà PAVIETNAM đang sử dụng).

Bước 1: Tải mã nguồn phiên bản mới nhất tại: http://xcache.lighttpd.net/wiki/ReleaseArchive trong bài này chúng ta sử dụng phiên bản 3.2.0.

#cd /opt/

#wget http://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/3.2.0/xcache-3.2.0.tar.gz

#tar -xvf xcache-3.2.0.tar.gz

#cd xcache-3.2.0

Bước 2:  Build Xcache từ bộ mã nguồn đã tải về:

Để bước cài này được chính xác ta cần xác định đúng nơi đã cài đặt php và các file liên quan. Xác định đường dẫn chứa file phpize bằng lệnh:

#locate phpize

Kết quả :

Chạy lệnh trên thư mục xcache vừa giải nén.

[root@vps15164 xcache-3.2.0]# /usr/local/php56/bin/phpize 

Bước 3: Biên dịch PHP

[root@vps15164 xcache-3.2.0]# ./configure –with-php-config=/usr/local/php56/bin/php-config –enable-xcache –enable-xcache-coverager

[root@vps15164 xcache-3.2.0]make

[root@vps15164 xcache-3.2.0]# make install

Sau khi hoàn tất, sẽ nhận được kết quả như sau:

Installing shared extensions:     /usr/local/php54/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20100525/

Bước 4: Copy file xcache.ini sang thư mục /usr/local/php56/lib/php.conf.d/ để xcache được nạp vào.

[root@vps15164 xcache-3.2.0]# cp xcache.ini /usr/local/php56/lib/php.conf.d/

Bước 5: Restart lại Webservice

#/etc/init.d/httpd restart

Bước 6: Kiểm tra lại phiên bản PHP xem xcache đã được tích hợp chưa.

#php -v

Nếu có khó khăn trong thao tác hoặc cài đặt không thành công, quý khách vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ.

Rate this post