Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Đăng ký chứng chỉ SSL cho IP

Quý Khách cần đăng ký SSL cho IP có thể sử dụng gói Comodo Instant (OV), đây là gói SSL xác thực theo thông tin doanh nghiệp

Tham khảo các gói SSL Comodo do PAvietnam cung cấp tại link https://www.pavietnam.vn/vn/comodo-ssl.html


Điều kiện cần để đăng ký gói Comodo Instant (OV):

– Chỉ hỗ trợ xác thực qua Filebase (HTTP auth): phía SSL sẽ cung cấp chuỗi Hash và tên file sau đó Quý Khách upload file này lên web server theo cấu trúc đường dẫn phía SSL yêu cầu.

– Quý Khách cần cung cấp giấy phép kinh doanh (GPKD), mã số DUNS (đăng ký tại https://upik.de/)

– Khởi tạo CSR với common name là IP Quý Khách đăng ký (tạo CSR tại https://csr.superdata.vn/)

Lưu ý:

– Không hỗ trợ IP local và domain local

– Tên công ty khi khai báo với SSL nên khớp với tên đăng ký trong GPKD và trên DUNS để việc xác thực nhanh chóng.

Rate this post
Exit mobile version