Danh bạ điện thoại IP-phone Grandstream

  • Saturday 19/09/2020

Danh bạ điện thoại IP-phone Grandstream

Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu danh bạ trên điện thoại Grandstream GXP1400. Để chỉnh sửa nó, bạn cần vào giao diện web của điện thoại bằng cách nhập địa chỉ IP của nó vào thanh địa chỉ của trình duyệt.

Khi ở trong giao diện web, hãy nhập mật khẩu quản trị viên điện thoại và nhấp vào Đăng nhập.

Khi ở trong bảng quản trị, chọn Phonebook –> Contacts

Sau đó chúng ta sẽ thêm từng tên vào danh bạ bằng nút “Add Contact”

Sau khi đã thêm đầy đủ danh bạ cho 1 điện thoại , ta cần thêm danh bạ này cho các máy khác. Chúng ta cần xuất têp XML và nhập vào các máy khác (thay vì phải nhập tay như máy ban đầu).

Bước 1: Thao tác ở máy đầu tiên, máy nhập danh bạ thủ công

Để tải xuống / tải lên danh bạ lên điện thoại của bạn, hãy đi tới menu Phonebook → Phonebook Management.

Bước 2:Bật chế độ download phonebook XML

Enable Phonebook XML Download –> chọn Enable –> “Download” ở mục Download XML Phonebook.

Bước 3: Sau khi có được file XML, ta tiến hành thao tác trên ip phone mới (ip phone cần nhập danh bạ).

Để tải xuống / tải lên danh bạ lên điện thoại của bạn, hãy đi tới menu Phonebook → Phonebook Management.

Bước 4: Chọn upload –> chọn file XML đã tải được ở bước  2.

Bước 5: Kiểm tra lại danh bạ trên ip phone mới.

Phonebook –> Contacts

Rate this post