Để đăng ký tên miền “.vn”, tôi phải đóng những khoản phí gì?

  • Tuesday 01/06/2021

Khi đăng ký tên miền “.vn”, Quý khách  sẽ phải nộp:

+ (1) Lệ phí cấp tên miền (đóng 1 lần duy nhất khi đăng ký tên miền) và phí gia hạn (duy trì) tên miền tối thiểu là 1 năm.

+(2) Phí dịch vụ của nhà đăng ký.

Bảng giá tên miền Quý khách xem tại: https://www.pavietnam.vn/vn/ten-mien-bang-gia.html

(1) Quý khách  có thể tham khảo biểu mức phí, lệ phí được trích từ Thông tư số Thông tư 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

 

Rate this post